http://www.de3englesbudskab.dk

De tre engles budskab, I Åb 14,6-12 ER det sidste budskab om frelse og den sidste advarsel der gives til denne jords befolkning.
Har du spørgsmål, kommentarer eller hvis din menighed - gruppe ønsker et foredrag om de ting der skal ske I den sidste tid af denne jordshistorie, så er du meget velkommen til at kontakte os på  biblen@post.cybercity.dk
Hvem vi er, har ikke nogen betydning, da det er Jesus Kristus du skal følge og IKKE en eller flere syndige og uværdige personer.
De 3 engles budskab er IKKE et trossamfund, vi har ingen kirker, vi har ingen menigheder, vi har ingen medlemmer fordi vi ønsker, at du, uanset hvilket tilhørsforhold du har, skal være med I den meget store gruppe af åndelige personer, der lever af Guds ord (Matt 4,4) og har Jesus Kristus, Guds Søn, som deres personlige frelser! (Apg 4,12)

Dette er listen over de illustrerede bibelstudier vi har indtil nu.
Men hold øje med denne side, der vil med jævne mellemrum komme flere!

Dette er illustreret bibelstudie nr 101 fra "de3englesbudskab"
Det sande evangelie forkyndes over alt på Jorden!

Dette er illustreret bibelstudie nr 102 fra "de3englesbudskab"
Men mange er optaget af andre ting og ønsker ikke at høre dette budskab.

Dette er illustreret bibelstudie nr 103 fra "de3englesbudskab"
Den undersøgende dom, hvor ALLE skal stå til regnskab for det liv de har levet og den måde de har brugt deres evner og tid på.

Dette er illustreret bibelstudie nr 104 fra "de3englesbudskab"
Den undersøgende dom, hvor der kun er to muligheder, har arbejdet I mange år og ingen ved hvornår den er slut og det bliver de levendes tur.

Dette er illustreret bibelstudie nr 105 fra "de3englesbudskab"
Den anden og tredje Engels budskab fortolkes af de fleste trossamfund, som nogle meget fantasifulde historiske og teoretiske begivenheder, der IKKE har nogt med de ting der er tale om I den anden og den tredje engels budskab at gøre.

Dette er illustreret bibelstudie nr 106 fra "de3englesbudskab"
Jesus forudsagde mange af de ting der sker I verden I dag. Hver eneste dag kan vi se forskellige af disse tegn blive opfyldt, som feks forureningen af luften.

Dette er illustreret bibelstudie nr 107 fra "de3englesbudskab"
En af de ting der KAN ske, er at en "stor" astroide rammer Jorden!

Dette er illustreret bibelstudie nr 108 fra "de3englesbudskab"
Der er flere eksempler på at mindre astroider har ramt Jorden, så det KAN ske igen!

Dette er illustreret bibelstudie nr 109 fra "de3englesbudskab"
ALLE lande vil da samarbejde om at afværge at denne astroide virkelig rammer Jorden.

Dette er illustreret bibelstudie nr 110 fra "de3englesbudskab"
Jesus forudsagte at der vil være nogle, som vil blive så bange for det der vil ske I den sidste tid at de vil dø af skræk.

Dette er illustreret bibelstudie nr 111 fra "de3englesbudskab"
Mange vil til den tid søge det budskab, som de I dag forkaster, men da er det forsent.

Dette er illustreret bibelstudie nr 112 fra "de3englesbudskab"
Da Herren skabte mennesket I sit billede, gav han også os den helt rigtige føde!

Se den næste liste af illustrerede bibel-studier!